Seksuoloog Astrid Kremers geeft in Hartbrug van Stichting Hartpatiënten Nederland informatie over seks.