Seksuoloog in Telegraaf Vrouw

Vandaag sta ik met een paginagroot artikel in Telegraaf Vrouw om antwoord te geven op intieme vragen.