Privacy

Privacy 2018-05-14T22:12:20+00:00

Privacy, klachtenregeling en cookies

Privacy

Seksuoloog Astrid Kremers is zich ervan bewust dat privacy erg belangrijk is als u praat over uw seksuele problemen. Ze heeft haar beroepsmatige geheimhoudingsplicht, ze houdt zich aan de NVVS gedragscode en aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per mei 2018 van kracht is gegaan. De website www.sexuoloog.nl is beveiligd. De seksuoloog wijst u erop dat u op het contactformulier alleen uw naam en contactgegevens vermeldt en geen medische/seksuologische gegevens. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt om contact met u te leggen en niet verstrekt aan derden. Als u cliënt bent bij de seksuoloog, dan bewaart de seksuoloog zorgvuldig uw gegevens achter slot en grendel in een papieren dossier waarin onder andere de werkaantekeningen zitten en de gewone persoonsgegevens. Als professional werkzaam in de gezondheidszorg is de seksuoloog door de wet verplicht het dossier vijftien jaar lang te bewaren. De seksuoloog vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt. De seksuoloog mag alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit betekent dat er zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet met derden wordt gesproken over wat u haar vertelt. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig. Mocht er een rapport worden geschreven dan heeft de cliënt heeft inzagerecht, vóórdat het naar derden wordt verstuurd. Tenslotte wil de seksuoloog u nog wijzen op uw recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op beperking van verwerking en recht van bezwaar. Wilt u gebruik van deze rechten dan kunt u telefonisch contact opnemen met de seksuoloog via 06-10797061. De seksuoloog maakt geen gebruik van nieuwsbrieven. Via social media verspreidt zij algemene informatie over seksuologie en seksuologische behandeling.

Klachten

Heeft u vragen of opmerkingen over de diensten van de praktijk? Bent u ontevreden? Laat het Astrid Kremers alstublieft weten. Zij gaat graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris van P3NL. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht en voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) van kracht is per 1 januari 2017. Voor meer informatie: www.klachtencompany.nl.

Cookies

De seksuoloog maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat de website op uw apparaat achterlaat. Onze organisatie maakt gebruik van Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen in het gebruik en de behoeften van onze bezoekers. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe, op basis van technische informatie, uw activiteit op onze website kan worden gemeten:

  • op basis van het (gedeeltelijk gemaskeerd) IP-adres;
  • op basis van de de datum en tijd van het bezoek;
  • op basis van de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
  • op basis van de op onze website bezochte pagina‘s.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Uw IP-adres en gegevens worden niet doorgegeven of gedeeld met anderen. In lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de seksuoloog een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de gegevens van onze websitebezoekers. De informatie wordt overgebracht naar- en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. De seksuoloog maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Met behulp van cookies kan de seksuoloog haar website verbeteren en ervoor zorgen dat bezoekers sneller en eenvoudiger vinden wat ze nodig hebben. Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internet browser (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internet browser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de seksuoloog via info@sexuoloog.nl of via telefoonnummer 06-10797061

Wijzigingen

De seksuoloog behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Zij adviseert u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.