Algemene informatie

//Algemene informatie
Algemene informatie 2018-03-26T14:29:41+00:00

Kennismaking

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Er zal u gevraagd worden wat uw seksueel probleem is. Vervolgens zal zij uw seksuologische probleem verder uitvragen.

U kunt in dat gesprek natuurlijk ook al uw vragen stellen.

De meeste mensen zijn wat gespannen voor het eerste gesprek maar kijken er achteraf met een positief gevoel op terug.

De duur van de behandeling kan variëren. Meestal duurt een behandeling 2 tot 8 gesprekken. Ook een eenmalig consult behoort tot de mogelijkheden.

Behandeling

Tijdens de vervolggesprekken zal de behandeling plaatsvinden. Uw persoonlijke wensen en mogelijkheden vormen hierbij uiteraard het uitgangspunt.

De behandeling zal gebeuren volgens de methode van de cognitieve gedragstherapie of door middel van EMDR. Dat betekent dat we op zoek gaan naar helpende gedachten, gedrag of beelden zodat seksualiteit voor u plezierig wordt en voldoening geeft.

Er kunnen, als u dat wilt, concrete afspraken worden gemaakt zodat u het geleerde thuis in de praktijk kunt brengen. Tijdens het consult zullen geen oefeningen gedaan worden.

Daarnaast kan de seksuoloog u voorlichting en informatie geven over seksualiteit.

U zult tijdens het consult met Astrid Kremers geen lichamelijk onderzoek krijgen.

Overige informatie

De praktijk is geopend op maandag, woensdag en vrijdag.

De praktijk heeft een breed netwerk van professionals, mede doordat deze is gevestigd in een ziekenhuis.

In het Diakonessenhuis maakt de parktijk onderdeel uit van het Vulva-spreekuur, de Menopauze-polikliniek, de polikliniek Fertiliteit, de Bekkenbodem-polikliniek, de Menstruatie-polikliniek, de polikliniek Oncologie en de polikliniek Urologie.

Mocht er hiervoor aanleiding zijn, dan kan er in overleg met u, samen gewerkt worden met een arts of bekkenfysiotherapeut.

Voor de behandeling van seksverslaving gebruikt de seksuoloog de methode van “Het Vat van Zelfwaardering”.