Kennismaking

In het eerste gesprek zal u gevraagd worden wat uw seksuele probleem is en hoe uw leven eruit ziet. Vervolgens zal zij verdere diagnostiek doen volgens het bio-psycho-sociale model.

U kunt in dat gesprek natuurlijk ook al uw vragen stellen.

De meeste mensen zijn wat gespannen voor het eerste gesprek maar iedereen kijkt er achteraf met een positief gevoel op terug.

De duur van de behandeling kan variëren. Meestal duurt een behandeling 2 tot 8 gesprekken. Ook een eenmalig consult behoort tot de mogelijkheden.

Behandeling

Tijdens de vervolggesprekken zal de behandeling plaatsvinden. Uw persoonlijke wensen en mogelijkheden vormen hierbij uiteraard het uitgangspunt.

De behandeling zal gebeuren volgens de methode van de cognitieve gedragstherapie of door middel van EMDR.

Er kunnen, als u dat wilt, concrete afspraken worden gemaakt zodat u het geleerde thuis in de praktijk kunt brengen. Tijdens het consult zullen geen oefeningen gedaan worden.

Daarnaast kan de seksuoloog u voorlichting en informatie geven over seksualiteit.

U zult tijdens het consult met Astrid Kremers geen lichamelijk onderzoek krijgen. Mocht een lichamelijk onderzoek wel nodig zijn dan zal kan zij, met uw toestemming, samenwerken met een arts-seksuoloog. Ook heeft zij samenwerkingsverbanden met bekkentherapeuten.

Overige informatie

De praktijk is overdag en ’s avonds geopend op maandag, woensdag en vrijdag.

U heeft geen verwijsbrief nodig.

Er zijn geen wachtlijsten.

Er is maximale privacy. Werkaantekeningen worden niet online geregistreerd en niet doorgegeven aan anderen, behandelverslagen alleen na nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden mag hier van de NVVS van worden afgeweken. Zie hier voor meer informatie over privacy.

De praktijk heeft een breed netwerk van professionals, mede doordat deze is gevestigd in een ziekenhuis.

In het Diakonessenhuis maakt haar seksuologie praktijk onderdeel uit van het Vulva-spreekuur, de Menopauze-polikliniek, de polikliniek Fertiliteit, de Bekkenbodem-polikliniek, de Menstruatie-polikliniek, de polikliniek Oncologie en de polikliniek Urologie.

Voor de behandeling van seksverslaving gebruikt de seksuoloog de methode van “Het Vat van Zelfwaardering”.