BNR Nieuwsradio: Sexting niet zonder risico’s, maar het kan wel leuk zijn

Astrid Kremers_LIJN_01_2600x10px Hoog

Astrid Kremers, Seksuoloog: ‘De media aandacht zou veel meer verschoven moeten worden naar de personen die foto’s doorsturen of als chantagemiddel gebruiken.’

Snapchat is een populair sociaal medium voor ‘sexting’, doordat de foto’s maar kort te zien zijn en daarna weer verdwijnen. Maar als de ontvanger snel een screenshot maakt, kan de foto overal terechtkomen, waarschuwt de organisatie Safer Internet Centre Nederland.

Jongeren denken dat het versturen van seksueel getinte foto’s via Snapchat veilig is. De laatste jaren zijn jongeren wel bewuster geworden van de mogelijke gevolgen van het versturen van naaktfoto’s: het merendeel van de respondenten weet of vreest dat de foto’s verspreid zullen worden. De helft vindt jongeren ‘dom’ die aan sexting doen.

Sexting kan ontzettend leuk zijn

‘Net als alle vormen van seks heeft ook sexting risico’s’ zegt seksuoloog Astrid Kremers. ‘Tegelijkertijd kan het een ontzettend leuke, aanvullende en plezierige erotische manier zijn om met elkaar contact te zoeken.’

‘Het accent wordt nu vooral gelegd op wat er niet goed is: Het vingertje van ‘pas op!’, ‘kijk uit!’, zoals onze ouders dat deden bij seksuele dingen waar wij mee in aanraking kwamen. Dat is jammer. De media-aandacht zou veel meer verschoven moeten worden naar de personen die foto’s doorsturen of als chantagemiddel gebruiken.’

Verschuif de aandacht naar de daders

Het moet volgens Kremers duidelijk worden dat het verboden is om dit soort filmpjes of foto’s door te sturen. ‘Daarmee schaad je het vertrouwen van iemand. Daarbovenop verspreid je kinderporno als het gaat om een minderjarige. Er moet besef en voorlichting voor kinderen komen over hoe ontzettend schadelijk het is om dit soort beelden door te sturen.’

Safer Internet Day

Morgen is het Safer Internet Day. Op deze dag wordt in meer dan honderd landen aandacht gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. Uit een eigen onderzoek van Safer Internet Centre Nederland onder ruim twaalfhonderd jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar, blijkt dat een op de vijftien jongeren wel eens een pikante foto van zichzelf naar iemand anders heeft gestuurd. Dat gebeurt in de meeste gevallen via Snapchat, maar ook Whatsapp en Facebook zijn populair.

Je loopt volgens Kremers het minste risico wanneer je dingen op seksueel gebied stap voor stap doet en steeds meer vertrouwen krijgt dat een ander goed met je wensen en grenzen omgaat.

Lees en kijk hier voor meer informatie.

© 2018 - 2024 Sexuoloog.nl - Astrid Kremers | KvK 30263231 | AGB code persoonlijk: 90041056 | AGB code zakelijk: 90019444 | Privacy en klachtenregeling