Gereduceerd tarief van de studenten-seksuoloog voor studenten 

Astrid Kremers_LIJN_01_2600x10px Hoog

For the English version see below

Beste student,

Als je als student seksuele problemen hebt, kan dat je erg onzeker maken. Het lijkt erop dat iedereen ‘gewoon seks’ kan hebben, behalve jij. Maar dat is niet zo. Veel studenten (jongens, meisjes, alle genders) hebben seksuele problemen. Het goede nieuws is dat veel problemen in een kortdurende behandeling goed te verhelpen zijn! Vaak kan zelfs één gesprek met een studentenseksuoloog al een groot verschil maken.

Welke?
Seksuele problemen die veel studenten hebben zijn: pijn bij het vrijen, erectieproblemen, orgasmeproblemen, vaginisme, verschil in zin in seks, seksuele problemen na seksueel trauma (aanranding of verkrachting) of zoekende naar seksuele identiteit of relatievorm.

Jij!
Misschien denk je dat het raar is om op zo’n jonge leeftijd al naar de seksuoloog te gaan. Misschien denk je ook dat jouw probleem niet verholpen kan worden. Of denk je het normaal is dat seks pijn doet. En dat het gek is om erectieproblemen te hebben als je jong bent. Ik kan je vertellen dat de meeste studenten soms/vaker/altijd seksuele problemen ervaren. Dat ik al jarenlang heel veel studenten spreek. Dat het niet normaal is dat seks pijn doet. En dat erectieproblemen bij jongens en jonge mannen veel voorkomen en heel goed te verhelpen zijn. Voel je dus van harte welkom! Geen zorgen, mijn werkwijze is respectvol en professioneel. En natuurlijk is er maximale privacy en optimale geheimhouding.

Kosten?
Omdat jij voltijd student bent kan je een behandeling van mij krijgen voor een gereduceerd tarief. Als je tussen de 18 en 23 jaar bent en op vertoon van een geldige studentenpas of collegekaart betaal je voor een consult overdag €80 i.p.v. €110. Een consult na 18.00 uur kost €100 i.p.v. €135. Ik hoop hiermee de drempel te verlagen en bij te kunnen dragen aan jouw leuke studententijd met een leuk seksleven. Informatie over de (annulerings-)voorwaarden kan je hier vinden. Informatie over de ziektekostenverzekering kan je hier vinden. Er wordt geen meerprijs berekend als je samen met je partner de behandeling krijgt.

Waar?
De behandeling kan via bellen of videobellen, gewoon lekker thuis zonder reistijd en zonder reiskosten. Of je komt naar mijn mooie praktijkruimte in Utrecht Oost. Jij mag kiezen!

Contact
Bel me gerust tijdens kantoortijden op 0610797061. Dan kan ik je meer vertellen over de behandeling en dan kunnen we een afspraak maken, als jij dat wilt. Of vul het contactformulier in, stuur me een sms of stuur een e-mail naar info@sexuoloog.nl. Dan ben ik er voor je en ik reageer altijd snel.

Groetjes,

Scherm­afbeelding 2023-05-11 om 11.39.07

Dear student,

If you have sexual problems as a student, it can make you very insecure. It seems that anyone can "just have sex", except you. But that's not the true. Many students, (men, women, all genders) have sexual problems.The good news is that many problems can be solved in a short-term treatment! Just one consultation with a studentsexologist can make a big difference.

Which?
Sexual problems that many students have are: pain during sex, erection problems, orgasm problems, vaginismus, difference in sex drive, sexual problems after sexual trauma (assault or rape) or searching for sexual identity or relationship.

You!
You might think it's weird to see a sexologist at such a young age. You may also think that your problem cannot be solved. Or do you think it's normal that sex hurts. And that it's crazy to have erection problems when you're young. I can tell you that most students sometimes/often/always experience sexual problems. I talk with a lot of students for many years. It's not normal sex hurts. And many boys and young men have erection problems and they can be remedied very well. So feel very welcome! Don't worry, my working method is respectful and professional. And of course there is maximum privacy and optimal secrecy.

Costs?
Because you are a fulltime student you can get treatment from me at a reduced rate. You pay €80 instead of €110 for a consultation during the day if you are between 18 and 23 years old and on presentation of a valid student card. A consultation after 6 PM costs €100 instead of €135. I hope that will help you so you can have a great student time with a pleasant sex life. Information about the (cancellation) policy you can read here. Information about the health insurance you can read here. There is no additional charge if you togetether with your partner get the treatment.

Where?
The treatment is possible by telephone or video call, just at home without travel time and without travel costs. Or you can come to my beautiful treatment room in Utrecht East. You may choose!

Contact
Feel free to call me during office hours on 0610797061. Then I can tell you more about the treatment and we can make an appointment, if you want. Or fill in het contactform, send me a text message or send an email to info@sexuoloog.nl. I'am there for you and you will get a reaction soon.

Kind regards,

Scherm­afbeelding 2023-05-11 om 11.39.07

© 2018 - 2024 Sexuoloog.nl - Astrid Kremers | KvK 30263231 | AGB code persoonlijk: 90041056 | AGB code zakelijk: 90019444 | Privacy en klachtenregeling