Piekeren en seks: de specialiteit van seksuoloog Astrid Kremers

Astrid Kremers_LIJN_01_2600x10px Hoog

Workshop najaarscongres VGCt 2015

Hunkering naar seksueel plezier in plaats van piekeren

Hidde Kuiper, klinisch psycholoog, supervisor VGCt
Astrid Kremers, seksuoloog NVVS, cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt

Op een congres over shiny happy people mag een workshop over plezierige seksualiteit niet ontbreken. Mensen worden bij seks nog wel eens gehinderd door piekeren. Het positieve nieuws is dat een evidence-based behandeling hiervoor beschikbaar lijkt: de meta-cognitieve therapie (Van der Heiden, 2011). De ervaring leert dat er tot nu toe wordt gekeken naar de inhoud van het piekeren over seks en veel minder naar de meta-cognities over het piekeren. De workshop zal je gaan verleiden om hier wel oog voor te gaan krijgen.
Piekeren lijkt voor te komen bij een scala aan angststoornissen en niet alleen bij de gegeneraliseerde angststoornis (GAS). Vandaar de benaming ‘transdiagnostisch fenomeen’. Behalve bij GAS wordt deze methode met succes toegepast bij dwangklachten (OCS), ziektevrees (hypochondrie) en psychotische klachten.

Over de invloed van piekeren op het gebied van seksualiteit is niet veel bekend noch geschreven. David Barlow (1986) benadrukte in de vorige eeuw het grote belang van de interactie tussen angst en cognities bij het ontstaan en voortbestaan van seksuele problemen.
Dit heeft ons er toe gebracht om de meta-cognitieve therapie toe te passen op cliënten die zich melden met seksuele dysfuncties bij een praktijk voor seksuologie. Deze cliënten gaven aan dat zij naast seksuele problemen worden gekweld door piekeren. Voor zover wij konden nagaan is deze methode niet eerder toegepast op dit gebied.

Leerdoel
Verband gaan zien tussen piekeren en seksuele dysfuncties. Diagnostiek en behandeling van piekeren bij seksuele dysfuncties.

Werkvorm
– Het theoretisch kader wordt geschetst;
– Casus conceptualisatie in subgroepen n.a.v. casussen uit de seksuologie praktijk, plenaire terugkoppeling en nabespreking.

In de voordracht bespreken wij de eerste resultaten van de pilotstudie besproken. Wij zetten de behandelmethode kort uiteen. Je krijgt voorbeelden van gedachten die angstinducerend werken en de seksuele prestatie negatief beïnvloeden. Het behandeleffect bij een tiental patiënten wordt getoond.

Literatuur
Heiden, C. van der (2011). Metacognitieve therapie bij gegeneraliseerde angst. Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel I. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Barlow, D. (1986). Causes of sexual dysfunction: The Role of Anxiety and Cognitive Interference. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 140-148.

Lees meer…

© 2018 - 2024 Sexuoloog.nl - Astrid Kremers | KvK 30263231 | AGB code persoonlijk: 90041056 | AGB code zakelijk: 90019444 | Privacy en klachtenregeling