Seksuoloog bij bijeenkomst WOMEN Inc.

Astrid Kremers_LIJN_01_2600x10px Hoog

Vandaag was ik op de expertmeeting van WOMEN Inc. namens de Alliantie Gender & Gezondheid over gender en geestelijke gezondheid.

Onderwerpen:
Genderverschillen in geestelijke gezondheid
Geestesziekten kunnen zich bij vrouwen en meisjes anders uiten dan bij mannen en jongens. Depressies komen bijvoorbeeld vaker voor bij vrouwen, terwijl mannen vaker te maken hebben met verslavingsproblematiek. Maar worden gender- en sekseverschillen wel voldoende meegenomen in de behandeling van geestesziektes? Welke winst zou dit opleveren en wat zijn de risico’s die het met zich meebrengt? Moet de aandacht voor genderverschillen vergroot worden of kan dit niet zonder ook etnische, leeftijds- en klasseverschillen mee te nemen? En welke verantwoordelijkheid heeft iedere betrokken belanghebbende hierin?

© 2018 - 2024 Sexuoloog.nl - Astrid Kremers | KvK 30263231 | AGB code persoonlijk: 90041056 | AGB code zakelijk: 90019444 | Privacy en klachtenregeling