Linda.nl: Leest je kind eindelijk, staan booktoks vol onrealistische seks

Astrid Kremers_LIJN_01_2600x10px Hoog

In onze hedendaagse samenleving, waar jongeren steeds vaker worden blootgesteld aan diverse media, speelt de rol van boeken een cruciale factor in de vorming van hun percepties, vooral op het gebied van relaties en seksualiteit. Recentelijk heeft het fenomeen ‘BookToks’, waarbij TikTok-gebruikers boeken bespreken en aanbevelen, aanzienlijke populariteit gewonnen onder jongeren. Echter, deze trend heeft ook enkele zorgwekkende aspecten, zoals uitgelicht door seksuoloog Astrid Kremers in het artikel op Linda.nl.

BookToks, met hun nadruk op romantische young adult-literatuur, inspireren jongeren om meer te lezen. Op het eerste gezicht lijkt dit een positieve ontwikkeling, maar een nadere blik onthult een belangrijk probleem: de onrealistische voorstelling van seks en relaties in veel van deze boeken. De romantisering van seksuele ervaringen en relatiedynamiek, zoals vaak gepresenteerd in deze literatuur, kan leiden tot vertekende verwachtingen en onzekerheden bij jongeren.

Deze boeken portretteren vaak een ideaalbeeld van seksualiteit, waarbij extreme scenario’s en onrealistische lichamelijke beschrijvingen niet zeldzaam zijn. Dit kan een verwrongen beeld scheppen van wat ‘normaal’ is in seksuele relaties, wat kan leiden tot onrealistische verwachtingen en zelfs gevoelens van inadequaatheid bij jongeren.

Seksuoloog Kremers benadrukt het belang van het scheiden van fantasie en realiteit, met name als het gaat om seksuele en relationele voorlichting. Terwijl deze boeken een ontsnapping kunnen bieden naar een fantasiewereld en het vermogen tot dromen en fantaseren kunnen prikkelen, zijn ze geen vervanging voor accurate en realistische informatie over seks en relaties.

Het is daarom essentieel dat jongeren toegang hebben tot betrouwbare bronnen van seksuele voorlichting. Dit kan worden bereikt door openlijke gesprekken over seks en relaties te bevorderen, niet alleen in onderwijsinstellingen, maar ook thuis. Het delen van ‘echte verhalen’ door echte mensen kan jongeren helpen een realistischer beeld te vormen van seksualiteit en relaties.

In dit licht is het belangrijk dat ouders, opvoeders, en professionals in de gezondheidszorg zich bewust zijn van de impact die romantische boeken kunnen hebben op de seksuele ontwikkeling van jongeren. Door het bevorderen van open communicatie en het aanbieden van accurate informatie, kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde seksuele identiteit bij jongeren.

https://www.linda.nl/persoonlijk/relaties/onrealistisch-romantische-boeken-booktoks/

© 2018 - 2024 Sexuoloog.nl - Praktijk Astrid Kremers B.V. | KvK 94265208 | AGB code persoonlijk: 90041056 | AGB code zakelijk: 90094309 | Privacy en klachtenregeling