De mooie verbinding tussen seksuologie en EFT: liefde & lust

Astrid Kremers_LIJN_01_2600x10px Hoog

Introductie 

Mijn naam is Astrid Kremers. Ik ben zowel seksuoloog NVVS als EFT-registertherapeut. EFT en het ‘Houd me vast’ programma pasen bij mij, zowel zakelijk als privé. Van jongs af aan ben ik namelijk al nieuwsgierig naar het verhaal van mensen, ook als ze lelijk doen of harde emoties laten zien. Als volwassene heb ik het luisteren naar (levens)verhalen kunnen toepassen in mijn werk. Met zachte nieuwsgierigheid, oordeelloos en aandachtsvol sta ik naast mijn cliënten. Menselijk, begripvol, uitnodigend en altijd verbindend.

Door EFT heb ik nog meer mogen ervaren dat kalm blijven en luisteren naar het verhaal van de ander en ook zelf gehoord worden bijdraagt aan het leren omgaan met emoties, veiligheid en verdieping geeft. Die liefdevolle en respectvolle hartsverbinding die dan ontstaat kan voelen als een krachtig en veerkrachtig fundament in alle sociale contacten, waaronder je relatie. En dat helpt enorm om het seksuele spel vorm te geven op een manier die goed voelt voor beiden. Het mooie is dat EFT een langdurig en plezierig seksleven bevordert. We weten uit onderzoek dat een goede seksuele relatie bijdraagt aan een versteviging van de partnerrelatie en een veilige partnerrelatie een bevredigende seksuele relatie bevordert. Terwijl seksuele problemen vaak leiden tot conflicten en emotionele verwijdering tussen de partners.

Stellen vertellen mij vaak dat ze na de therapie (weer) een heerlijke seksuele flow ervaren waardoor hun seksleven als vanzelf voelt, dat ze weer emotionele en seksuele verbinding ervaren en de heerlijke combinatie van liefde & lust ervaren. Ze vertellen mij ook dat ze tijdens de therapie het gevoel hebben gekregen dat hun partner echt van hen houdt, dat hun partner rekening met hen houdt, dat ze terugkijkend op hun relatie erkenning en waardering hebben gekregen en dat ze het gevoel hebben gekregen dat ze belangrijk zijn. Dat ze zich nu letterlijk en figuurlijk bloot durven geven. En ze vertellen me dat ze zich (weer) bemind en begeerd voelen. Dat zijn mooie woorden om te horen en bevestigd weer dat de EFT toepassen in de seksuologische behandeling bijzonder effectief is. Want relatieproblemen hebben invloed op intimiteit en aanraking. En alle vormen van aanraking, of het gebrek daaraan, hebben invloed op relatieproblemen.

Dit artikel staat vol met informatie en interessante linkjes (herkenbaar aan de kleur goud). Ik nodig je uit om het artikel met aandacht en vertraagd te lezen en daarna te herlezen.

Wat is EFT? 

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een wetenschappelijk onderbouwde methode gebaseerd op de hechtingstheorie. EFT is ontwikkeld door de Canadese Sue Johnson. De behoefte aan een veilige emotionele hechting is primair en universeel. Hechting biedt hoop en vertrouwen. We zijn sociale wezens en dan helpt het om uit te reiken naar elkaar en te reageren op elkaar. EFT is een effectieve therapie die zich richt op hechting, verbinding en emotie.

De focus ligt op het ‘hier-en-nu’. In de behandeling kijken we naar hechtingsbehoeften en hechtingsangsten en onderzoeken we de negatieve (communicatie)patronen die zijn ontstaan. Onze vroege hechtingservaringen zijn van invloed op hoe we ons nu gedragen in volwassen relaties. EFT kan jullie helpen om jullie huidige emotionele behoeften te begrijpen en te vervullen.

Door EFT leren jullie namelijk om jullie eigen emoties en die van je partner beter te begrijpen, waardoor jullie je sterker verbonden zullen voelen. EFT helpt jullie om vertraagd en aandachtsvol de diepere laag van emoties te onderzoeken. Jullie nemen als het ware de lift naar beneden, naar de diepere emoties. Jullie zullen leren zeggen tegen je partner wat je diep van binnen voelt en eigenlijk nodig hebt op momenten dat je geraakt wordt. En je zult alle twee ook ervaren dat je partner daarin wat te bieden heeft.

Door EFT ontstaat de ervaring dat je partner Toegankelijk, Responsief en Betrokken (TRB) is, dat zijn belangrijke elementen van de EFT. Sue Johnson noemt het ‘A.R.E. you there for me‘. De afkorting A.R.E. staat voor emotional Accesible, Responsive en Engaged (in het Nederlands: emotioneel Toegankelijk, Responsief en Betrokken). Toegankelijkheid: ben je beschikbaar? Responsiviteit: reageer je als ik je nodig heb? Betrokkenheid: ben je emotioneel betrokken?

Hechtingsbril

Als EFT therapeut praten kijken we naar mensen door de zogenaamde ‘hechtingsbril’. Dat betekent dat we ons binnen de EFT ervan bewust zijn dat je naar jezelf en de wereld kijkt op een manier die bepaald is door je hechtingsgeschiedenis. Het maakt in je huidige relatie uit of je veilig gehecht, angstig gehecht, vermijdend gehecht of angstig-vermijdend gehecht bent – dat kleurt namelijk de bril waardoor je naar de wereld en dus ook naar je partner kijkt. Deze bril is opgebouwd uit duizenden emotionele ervaringen.

De interacties tussen jou en je (seks)partner hangen dus samen met jullie hechtingsgeschiedenis. Misschien zijn jullie benieuwd wat je eigen hechtingsstijl is. Deze vragenlijst kan hierbij helpen. Als je wilt weten hoe de interactiepatronen verlopen dan kan dit overzicht je helpen.

Tijdens de therapie leren jullie dat er kwaliteiten nodig zijn om tot verbinding te komen. Die kwaliteiten kan je leren en verder ontwikkelen in de therapie. Empathie, compassie, zachte emoties delen en je kwetsbaarheid kunnen laten zien zijn belangrijke elementen hierin.

EFT en het patroon

Wellicht zien jullie wel dat er steeds bepaalde patronen zijn ontstaan in jullie omgang met elkaar. Des te meer jij…… des te meer ik …… waardoor jij…. tot we gevangen zitten in ons patroon. Deze patronen kunnen heel begrijpelijk zijn, mits je beseft wat de hechtingsgeschiedenis is van jullie beiden individueel. Onbedoeld kunnen jullie in negatieve patronen terecht komen en dat kan veel impact hebben. Denk aan terugkerende ruzies (vaak over simpele onderwerpen), pijnlijke stiltes, of juist verwijdering.

Door EFT leren jullie de negatieve patronen in jullie relatie te (her)kennen en te veranderen. Jullie leren hier samen tegen op te treden, elkaar te helpen om de patronen te zien en samen te vertragen. Hierdoor zullen jullie merken dat jullie sterker en veiliger met elkaar verbonden worden. Kortom, we gaan van een harde emotie naar een zachtere emotie en vanuit daar naar verbinding. Daar leren jullie in EFT over praten.

Drie patronen – de duivelse dialogen

Binnen de EFT zien we drie patronen, ook wel duivelse dialogen genoemd, vaak terugkomen. In dat patroon maken we gebruik van de termen aanjagers/aanklagers en terugtrekker. Lees hier wat de gedragskernmerken daarvan zijn.

Zoek de boef: De ene partner geeft de andere partner de schuld en andersom. Er is boosheid en er zijn verwijten over en weer. Er wordt met hardheid gereageerd op de aanval van de ander. (2 aanjagers/aanklagers)

Protest polka: De ene partner vraagt (op een negatieve manier) aandacht aan de andere partner door kritiek en controle. Vervolgens kruipt die partner in zijn of haar schulp, verdedigt, trek zich terug en verbreekt de emotionele verbinding. (1 aanjager/aanklager en 1 terugtrekker)

Verstijf en vlucht: De ene partner trekt zich terug en vervolgens trekt de andere partner zich ook terug, er is hulpeloosheid en hopeloosheid. Hij of zij voelt namelijk dat de verbinding is verbroken. Vervolgens is er een ijzige stilte, de spanning hangt in de lucht, er lijkt correct met elkaar te worden omgegaan. (2 terugtrekkers)

Een aanjager strijdt voor verbinding en een terugtrekker beschermt die verbinding. Beiden willen jullie niks anders dan een fijne relatie, maar je partner kan het soms anders ervaren. Binnen de therapie kunnen we patronen onderzoeken en stil staan bij de onderliggende emoties en behoeftes. We beseffen dat wat je nu doet vroeger het meest helpend was om jezelf te beschermen tegen isolatie en afwijzing. En we zullen begrijpen dat er problemen kunnen ontstaan wanneer hechtingsangsten en hechtingsbehoeftes niet worden geuit en vervuld.

Angsten en behoeftes – onderliggende emoties

In de EFT behandeling zal je ontdekken dat onder harde woorden vaak sprake is van diepere emoties zoals angsten. Misschien herken je deze angsten: angst dat ik niet belangrijk voor je ben, angst dat ik niet oké ben, angst dat je mij verlaat, angst dat ik niet genoeg ben, angst dat je mij niet waardeert, angst dat je niet van mij houdt, angst dat je mij niet aantrekkelijk vindt of de angst dat je mij in de steek laat. Misschien herken je die angsten bij jezelf.

Als je leert om je angsten uit te spreken naar je partner, kan je daarna ook je behoefte uitspreken zoals erkenning en verbinding. Belangrijke hechtingsbehoeften zijn: dat ik belangrijk voor je ben, dat ik oké ben voor jou, dat je bij mij blijft, dat ik goed genoeg ben zoals ik ben, dat je mij erkent en waardeert, dat je van mij houdt, dat je mij begeert en bemint, dat we in verbinding zijn met elkaar en dat je er voor mij bent. Misschien herken je die behoeftes bij jezelf.

Ook bij seks zie je in eerste instantie vaak alleen wat aan de bovenkant gebeurt maar niet wat er diep van binnen gebeurt. Vaak wordt dit niet uitgesproken omdat het te onveilig en kwetsbaar voelt, dat waar het echt over gaat. Misschien herken je dit?

EFT en seksuologische hulpverlening

In een EFT behandeling leren jullie kwetsbare emoties te voelen en te uiten. Samen kunnen we werken aan het doorbreken van de negatieve patronen Jullie leren jullie angsten en behoeftes uit te spreken naar elkaar. Dit alles zorgt voor een liefdevolle emotionele verbinding in jullie relatie. Elk proces loopt anders en elk tempo is anders. Ik zal me aanpassen aan jullie. De behandeling kunnen jullie zien als een ontdekkingsreis waarbij jullie elkaar en vaak ook jezelf nog beter leren kennen.

Jullie ontdekken welke invloed jullie op elkaar hebben. En jullie zullen ook steeds beter leren begrijpen waarom je doet wat je doet, omdat je leert kijken vanuit hechting en emoties. Want als je aan je partner kunt laten weten wat je voelt, dan kan je partner je beter begrijpen en beter op je reageren en kunnen je behoeftes vervuld worden. Thema’s als overspel/vreemdgaan en schaamte kunnen ter sprake komen. We kunnen gaan werken aan de geweldige combinatie van liefde en lust, aan samen vol hartstocht de liefde bedrijven.

Seksualiteit is een waardevol onderdeel van een relatie, dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. “Plezierige seks waar beiden van genieten kan helpen duurzame banden tussen seksuele partners te bevorderen” – Birnbaum & Finkel. “De liefde bedrijven draagt ​​bij aan het gevoel van verbondenheid tussen partners” – Birnbaum & Reis. “Seksuele binding vergroot de emotionele band op biochemisch niveau door de afgifte van oxytocine, die het hoogst is tijdens een orgasme” – Uvnäs-Moberg. “Het helpt zowel tijdelijke als chronische emotionele ontwrichting en bedreiging te overwinnen” – Johnson. “Overgave aan het moment en het vermogen om zich “volledig seksueel uit te drukken” in veilige gehechtheid is wat leidt tot de grootste seksuele bevrediging en plezier” – Mikulincer & Shaver. “Plezierige seks verzacht onveilige gehechtheid: Het beste nieuws is dat seksuele passie kan helpen bij het genezen van onzekere emotionele gehechtheid.” – Mikulincer & Shaver, Valdez. En tenslotte Sue Johnson: “In a reciprocal feedback loop, secure attachment, with its accessibility and responsiveness, potentiates adult sexuality, and secure sexuality, in turn, promotes emotional connection and bonding”

Drie soorten seks

Binnen de EFT onderscheiden we drie soorten seks:

Geïsoleerde of afgesloten seks: sensatiegericht, orgasmegericht, focus ligt op de handeling/prestatie, onafhankelijkheid, onzekerheid, gevaar/risico/angst, wisselende partners, nieuwigheid, onveiligheid, wantrouwen naar mensen, one-night-stands, geen/weinig emotionele betrokkenheid, het contact kan onpersoonlijk voelen, je kan je gebruikt en eenzaam voelen, schuld/schaamte ervaren

Troost-seks/geruststel-seks: seks als bewijs van liefde, veel knuffelen, orgasme is een bijzaak, belangrijkste emotie is angst, er kan druk worden ervaren omdat het gaat om geruststellingen, weinig erotisch spel, in dagelijkse leven is er weinig zorgzaamheid en attentheid

Veilige of synchrone seks: een ontspannen vorm van seks met aandacht in het moment, overgave, zonder dat er iets ‘moet’, loslaten, wederzijds uitspreken van gevoelens en behoeften, emotionele openheid, liefdevol afgestemd op elkaar, vertrouwen, liefdesspel, mildheid, avontuurlijke en opwindende ontmoetingen, speelsheid, veilige verbondenheid, liefde bedrijven, ook in het normale leven zijn er tedere aanrakingen en is er emotionele verbondenheid

Kortom Sue Johnson zegt: “Een veilige en solide relatie met emotionele verbinding is de basis voor een frequent opwindend en erotisch seksleven met wederzijds seksueel plezier.”

Misschien herkennen jullie dit: tijdens seks zie je vaak dat het relatiepatroon zich omdraait. De terugtrekker probeert via seks en aanrakingen contact te maken. De aanjager wil eerst emotionele verbinding ervaren (bijvoorbeeld door een gesprek) voordat er ruimte is voor aanraking en seks. Kritiek voedt terugtrekking; terugtrekking wakkert de kritiek aan. Ik heb een vraag aan jou als je de aanjager bent: “Wat is het waar je naar verlangt als je seks wilt?” En ik heb een vraag aan jou als je de terugtrekker bent: “Wat is het wat je niet leuk of fijn vindt aan de seks als je geen zin in seks hebt?”

Hechtingsstijl en motieven voor seks

Wat is het waar je naar verlangt als je seks wilt? Hoewel ik me kan voorstellen dat redenen om seks te hebben uniek zijn voor jou en het moment kunnen we ze in vier centrale categorieën indelen (Cooper et al.):

 1. Intimiteit: het verlangen om je verbonden te voelen en liefde te uiten
 2. Plezier: genieten van je lichaam in relatie met het lichaam van je partner
 3. Goedkeuring: aantrekkelijkheid bewijzen, geruststelling vinden, conflicten vermijden
 4. Coping: stress reductie, gevoel van status/macht

Bovenstaande categorieën zien we terug bij de 3 hechtingsstijlen:

Veilig gehechte mensen herkennen zich vaak in de seksuele motieven 1 en 2 en hebben vaak seks die gekenmerkt wordt door:

 • Afgestemde en synchrone seks
 • Psychologische flexibiliteit
 • Intiem
 • Overgave
 • Durft te ontdekken en spelen
 • Kan grenzen aangeven
 • Fijne seksuele communicatie
 • Elkaar kunnen geruststellen bij gevoelens van onzekerheid en afwijzing

Angstig gehechte mensen herkennen zich vaak in seksuele motieven 3 en 1 en hebben vaak seks die gekenmerkt wordt door:

 • Onzeker of je er toe doet en goed genoeg bent voor de ander
 • Angst voor verlating, angst voor vreemdgaan en angst niet geliefd te zijn
 • Moeite met aangeven van eigen seksuele verlangens en grenzen, pleaser zijn
 • Lustgevoelens worden geremd door angst
 • Seks wordt als maat gezien voor kwaliteit van de relatie

Vermijdend gehechte mensen herkennen zich vaak in de seksuele motieven 4 en 2 en hebben vaak seks die gekenmerkt wordt door:

 • Onderdrukken van emotionele behoefte ter voorkoming van afwijzing
 • Seks is mechanisch en gericht op klaarkomen en prestatie
 • Meer soloseks
 • Weinig afstemming op de ander
 • Seks is om sensatie zoeken of zich goed voelen over zichzelf
 • Als het niet ‘lukt’ triggert het angst voor afwijzing en verlating
 • Weinig knuffelen en strelen, sterk gericht op genitaal contact
 • Minder hartsverbinding en minder seksueel spel dan de partner zou willen
 • Partners vinden de seks vaak saai

Uit onderzoek is gebleken dat dit de beste voorspellers zijn van fijne seksualiteit in lange relaties:

 • Sterke vriendschap
 • Sterke emotionele responsiviteit: A.R.E. you there for me?
 • Samen aandacht en prioriteit geven aan plezierige seksualiteit

Rempedaal en gaspedaal

Libido Hét libido bestaat niet. Het libido is een verouderd Freudiaans begrip. Verlangen en opwinding zijn emoties, net als angst, blijdschap en verdriet. Verlangen en opwinding kunnen spontaan voelen maar ze zijn een reactie op iets. Zin in seks komt niet spontaan. Je kan zin in seks creëren, je hebt daar invloed op. We denken dat zin in seks en opwinding te maken hebben met de balans tussen remmende factoren (rempedaal) en stimulerende factoren (gaspedaal). Zin in seks en opwinding ontstaan wanneer het gaspedaal wordt ingedrukt en tegelijk de druk van de remmen wordt gehaald. Dus niet alleen gasgeven, maar ook samen de remdruk verlichten. Het is van belang om op een kalme, zachte en warme manier te luisteren en nieuwsgierig te zijn naar hoe de rem en het gaspedaal werken van je partner. Daarbij is het goed om te beseffen dat het de toon die de muziek maakt. Vermijd de woorden ‘gewoon’, ‘natuurlijk’ en ‘waarom?’, dat geeft de indruk dat er iets mis is met de ander. Seks is namelijk vaak een precair onderwerp en vraagt om zorgvuldig gekozen woorden, een prettige intonatie en vriendelijke mimiek.

Verschillen Bij iedereen hebben andere factoren invloed op de zin in seks, ook tussen jou en je partner, dat is normaal. Het is ook heel normaal dat er een verschil is in verlangen, dat heeft iedereen! Het is ook normaal dat wat jou remt en stimuleert verandert in de loop der tijd: het is fluïde en niet in beton gegoten.

Overeenkomsten Er zijn ook veel overeenkomsten tussen mensen. Bij iedereen is er altijd sprake van een combinatie van adequate seksuele prikkels in een plezierige, veilige en stimulerende context/plek die vaak gekenmerkt wordt door veel liefde, weinig stress en veel vertrouwen. Bij iedereen is het belangrijk dat je fijne seksuele ervaringen hebt, niemand heeft zin in iets wat niet fijn is of zelfs pijn doet. Bij iedereen vraagt het tijd, aandacht, energie en moeite om zin te krijgen, opgewonden te worden en een orgasme te ervaren. Bij iedereen is er een verhaal dat het is zoals het nu is. En bij iedereen is voelen, communiceren en continue afstemming belangrijk.

Laten we eens met zachte, oprechte, kalme en warme nieuwsgierigheid onderzoeken hoe dat bij jou werkt. Hoe werkt jouw gaspedaal en jouw rempedaal? Misschien herken je iets in onderstaande factoren?

Stimulerende factoren – turn on (gaspedaal) zijn bijvoorbeeld: veilige verbinding, vertrouwen in je (seks)partner, je gerespecteerd en gewaardeerd voelen, kunnen voelen, kwaliteitstijd voor elkaar, de bereidheid om te gaan vrijen, het gevoel dat je goed bent zoals je bent, weinig/geen stress, zelfwaardering, het gevoel dat je goed bent omdat je bent zoals je bent, eigen lichaamswaardering, erotische speelsheid/spel/spelen/speeltjes, fijne zintuigelijke ervaringen (fijne aanrakingen, fijne geluiden, lekkere geur, lekkere smaak, het fijn vinden om naar elkaar te kijken), ontspanning, kalmte, het gevoel dat je samen een sterk team bent, dankbaarheid, aandacht in hier-en-nu, overgave, loslaten, genegenheid, nieuwsgierigheid, ruimte-tijd-aandacht-privacy voor jezelf elkaar en voor seks, het gevoel van ‘be-wanted’, verleiding, goede lichamelijk en psychische zelfzorg, flirten, hygiene, romantiek, liefdevolle aandacht, je eigen lichaam en eigen seksuele wensen (er)kennen en waarderen, avontuur, herinneringen/fantasieën, menstruatiecyclus (vaak rond de ovulatie), heerlijk zoenen, lef, zorg voor elkaar, de moed om kwetsbaar te zijn, je wensen kunnen uitspreken, massage, creativiteit, passie/vuur, een voor jou gunstig tijdstip en gunstige plek, je openstellen, wederzijdse (seksuele) aantrekkingskracht, zelf of de ander die dominant is, gevoel dat je echt leeft!, samen en alleen leuke/nieuwe/spannende/romantische/gevarieerde dingen doen en zeggen/mailen/appen in het algemeen en ook op seksueel gebied, liefdevol nieuwsgierig naar elkaar zijn en blijven, privacy, transparant zijn, plezier/humor/lachen/vrolijkheid, vroeger naar bed gaan, seksuele aantrekkingskracht, mooie gesprekken, seksuele flow, empathie, compassie, assertiviteit, mooi weer, vakantie, psychologische flexibiliteit, wellicht een alcoholisch drankje en natuurlijk positieve seksuele ervaringen. Hoe belonender de seks is hoe meer je zin je er in krijgt, een orgasme is stimulerend en (de verwachting van) pijn werkt remmend. En nogmaals: het is altijd nodig dat er adequate seksuele prikkels (iets wat je zintuigen waarnemen of gedachten) zijn op een moment die jij stimulerend vindt.

Remmende factoren – turn off (rempedaal) zijn bijvoorbeeld: een duivelse dialoog/patroon (zie de tekst hierboven over patronen), verdriet, depressie, boosheid, (faal)angst, hyper-arousal, hypo-arousal, onzekerheid, rouw, wantrouwen, geen/weinig kwaliteitstijd samen, niet of op een negatieve manier over seks communiceren, te snelle opbouw van seksuele handelingen, gebrek aan betrokkenheid, negatieve boodschappen over seks die je hebt gekregen in je jeugd, verwijten/kritiek, druk en drukte, gebrek aan emotionele verbinding met je partner/je niet gehoord en gezien voelen, relatieproblemen, ongezonde leefstijl, gehaast zijn/tijdsdruk, erg in je hoofd zitten en/of een vol hoofd hebben, je afgewezen voelen, lichamelijke en/of psychische problemen, zeuren, negatieve bijwerkingen van medicatie/anticonceptie, trauma(s), negatieve (seksuele) ervaringen, negatieve associaties met seks, smetvrees, schaamte, zelfopoffering, geheimen, financiële problemen, psychologische starheid, zelfkritiek, bezig zijn met proberen/lukken/falen, storende gedachten, moeheid, je partner die porno kijkt als jij daar moeite mee hebt, geen prettige verdeling van zorgtaken en huishouden, touched out, slecht/weinig slapen, ‘if you don’t use it, you loose it’, veranderende lichaam, vreemdgaan, (te) veel naar beeldschermen kijken, menstruatiecyclus (vaak voor de menstruatie), zwangerschap, bevalling, kinderwens, kinderen, miskraam, abortus, fertiliteitstraject, angst om zwanger te worden, overgang, eerdere negatieve seksuele ervaringen, (seksuele)trauma(s), saaiheid, controle, perfectionisme, stress, dreiging, overmatig alcohol/drugs, erg gericht op plezier van de ander, negatieve overtuigingen over seks/jezelf/ander, problemen in het uro-genitale-anale gebied, seksuele prikkels die niet fijn zijn of zelfs aversie oproepen, het idee ‘wie A zegt moet B zeggen’ – dat je een script (bijvoorbeeld het dominante-hetero-seksuele-coitus-script) moet afdraaien, de druk dat er uiteindelijk altijd penis-in-vagina seks moet komen en natuurlijk (angst voor) pijn en irritatie.

We leven in een maatschappij waarbij het dominante-heteroseksuele-coïtus-script de norm lijkt te zijn. Met een moeilijk woord noemen we dit het coïtaal imperatief. Oftewel dat échte seks een synoniem is voor geslachtsgemeenschap – penetratie van de penis in de vagina. Die ongeschreven regel kan erg remmend werken. De zeer gerespecteerde en onlangs overleden seksuoloog Ellen Laan zei altijd: seks is met genegenheid gedeeld genot onder gelijken. Als penis-in-vagina-seks niet gaat, kan er gelukkig nog heel veel wel. Op mijn website is mijn artikel Culinaire inspiratie voor seksuele variatie: meer dan 101 expliciete tips’ te vinden, daarop staan volop ideeën…

Als je de factoren van het gaspedaal en het rempedaal van jezelf en elkaar (h)erkennen en liefdevol bent afgestemd op elkaar, kun je rekening houden met elkaars gaspedaal en rempedaal en ook verantwoordelijk/eigenaarschap nemen voor je eigen rempedaal en gaspedaal. En het mooie is dan dat het verschil in verlangen vaak minder groot dan je van tevoren misschien dacht…

Houd me vast

Wil je meer weten over EFT? Dan kan ik het mooie boek ‘Houd me vast’ van Sue Johnson van harte aanbevelen. Er zijn wereldwijd inmiddels meer dan 1.250.000 exemplaren van dit boek verkocht. In dit boek worden zeven transformerende gesprekken beschreven. Er staan allerlei oefeningen in het boek zodat jullie er ook echt direct mee aan de slag kunnen en die zeven gesprekken samen kunnen vormgeven.

De thema’s van die zeven gesprekken zijn:

Eerste gesprek: De duivelse dialogen leren herkennen

Tweede gesprek: Diepere emoties herkennen

Derde gesprek: Ruzies/patroon stoppen (kijk hier voor dat stappenplan)

Vierde gesprek: Houd me vast gesprek (kijk hier voor dat stappenplan)

Vijfde gesprek: Vergeven van pijnplekken (kijk hier voor dat stappenplan)

Zesde gesprek: Verbinding door liefde en seks

Zevende gesprek: Je liefde levend houden

Willen jullie na het vertraagd samen lezen van het boek nóg meer investeren in jullie relatie dan kan het fijn zijn om de ‘houd me vast relatiecursus’ te volgen. Dat kan online, als stel samen bij mij of in een groep. Of jullie kunnen kiezen voor de intensievere EFT relatietherapie. Meer informatie hierover kunnen jullie vinden in de links onderaan dit artikel.

Het belang van veiligheid en vertrouwen 

Het is niet niks om jezelf te laten zien aan mij als seksuoloog omdat je mij niet of nauwelijks kent. Ik ben mij er van bewust van dat het veel moed vergt om je verhaal te delen met mij en dat ongelooflijk dapper is dat jullie hiervoor hulp vragen. Kwetsbaarheid laten zien, je openen en delen is een proces dat tijd vergt. Iedereen heeft daarin zijn eigen tempo en moment. Mijn focus ligt in de begeleiding op het opbouwen van vertrouwen, betrokken zijn en veiligheid bieden. Alle emoties mogen er zijn en jullie zijn welkom met alle emoties. Ik zal nieuwsgierig zijn in plaats van oordelend. Ik luister naar jullie verhaal.

Belangrijke links

Wil je meer leren dan kan ik je dit aanbevelen:

Boeken:

Filmpjes:

Podcasts en Ted-talks:

Vragenlijst en tabel:

Websites:

En wil je ideeën opdoen wat je kan zeggen en doen dan kan ik deze artikelen aanbevelen:

Conclusie 

Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen baat kan hebben bij de inzichten die EFT biedt. En dat het super interessant is om samen met je partner hierin te verdiepen en waardevolle gesprekken te voeren over de patronen in jullie relatie. Ook ik heb gemerkt dat het de relatie tussen mijn man en mij nog meer heeft verdiept. De mooie integratie van EFT binnen mijn seksuologische behandeling biedt mij de mogelijkheid om jullie op een warme en respectvolle manier te helpen om jullie emotionele en seksuele verbinding te herstellen en te verbeteren. EFT leert jullie om jullie hart te openen en de seksuele energie te laten stromen. Om zowel liefde als lust te ervaren, met één en dezelfde persoon een leven lang. Hoe mooi is dat!

Astrid Kremers, www.sexuoloog.nl

© 2018 - 2024 Sexuoloog.nl - Praktijk Astrid Kremers B.V. | KvK 94265208 | AGB code persoonlijk: 90041056 | AGB code zakelijk: 90094309 | Privacy en klachtenregeling